Зграда во изградба

Локациjа Мартини 2018 поранешен кафе бар